Giỗ cụ

Thứ Bảy, 9/6/2007 (24/5 ÂL). Mãi rồi cũng đến ngày con đi chơi nhà ông Minh bà Nhâm thăm cụ nội (bà ngoại của bố). Hẹn ngược hẹn xuôi nhưng phải đến dịp giỗ cụ ông (ông ngoại của bố)…